Tarımsal Üretim Planlaması Projesi Uygulanmaya Başlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2024 yılından itibaren uygulanmaya başlanılan Tarımsal Üretim Planlaması projesi ile hem üreticinin hem de ülkenin kazanacağı vurgulanarak ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler ile küresel iklim değişikliği ve su kısıtının planlı üretimi zorunlu hale getirdiği vurgulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem, Tarım Reformu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Kilci ve ilgili daire başkanlarının katılımıyla Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Toplantı Salonunda Tarımsal Üretim Planlaması bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Adana’daki bağlı kurum ve kuruluşlarının bölge ve il müdürleri, Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu’nun yanı sıra il müdür yardımcıları, şube ve ilçe müdürlerinin katıldığı toplantını açılışında konuşan Bitkisel Üretim Genel Müdürü Uğur Erdem Tarımsal Üretim Planlaması ile ilgili katılımcılara detaylı sunum yaptı.

Erdem, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan yaşanan gelişmeler ile küresel iklim değişikliği ve su kısıtının tarımsal üretimi önemli ölçüde etkilediğini, diğer taraftan artan nüfus ve gelir seviyesi ile kentleşme sonucunda gıdaya olan talep artışının, doğal kaynakların etkin bir şekilde kullanılmasına imkan sağlayacak planlamaları zorunlu hale getirdiğini söyledi.

Tarımsal Üretim Planlamasının bitkisel, hayvansal ve su ürünleri üretimi bakımından bir bütün olarak ele alındığını kaydeden Erdem, “Orta vadeli olarak ortaya koyduğumuz üretim planlaması ile ülke ihtiyaçları doğrultusunda stratejik önem arz eden ürünleri belirleyerek hangi ürünün hangi havzada ne kadar üretileceğini, az talep dengesini sağlayarak gıda güvenliği ve güvencesini sağlayacağız. İllerde oluşturulan teknik komiteler temelde 14 ürün üzerinden üretimi planlayacak” dedi.

Yapılacak çalışmaların sonucunda ürünlerin üretildiği havza sayılarının ortaya çıkacağına vurgu yapan Genel Müdür Erdem, “Ülkemiz için her bir üründe tahmini üretim miktarı, hasıla, dış ticaret öngörüsü, il bazında ise ürün deseni, tahmini üretim miktarı, ilin hasılası, o ilde üretilen ürüne göre ne kadar destek verileceği ortaya çıkacak. Böylece hem ülkemiz yapılacak planlama ile kazanacak hem de üreticimiz kazanmış olacak” şeklinde konuştu.

Toplantıda bitkisel üretimin yanı sıra hayvancılık ve su ürünler alanında yapılacak planlı üretimin yol hartası katılımcılara anlatılırken katılımcılarda soru, görüş ve önerileri ile planlı üretime geçişe katkıda bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ülke genelinde tüm paydaşların görüşlerinin alınmasının ardından Tarım Kanunu’nun 7’nci maddesinde yapılan değişikliğe istinaden üretim planlamasına yönelik usul ve esasları düzenlemek amacıyla bir taslak mevzuat hazırlandı.

Tüm sektör paydaşları ve bakanlığın ilgili birimlerinden uzmanların katılımıyla nihai hale getirilen “Tarımsal Üretimin Planlanması Hakkında Yönetmelik” 14 Eylül 2023 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. Düzenlemeyle ürünlerin arz ve talep miktarı dikkate alınarak tarım havzası veya işletme bazında hangi ürün veya ürün gruplarının üretileceğinin belirlenmesi, stratejik ürünlerde arz güvenliğinin korunması, ülke ihtiyacına göre asgari ve azami üretim miktarlarının tespit edilerek ürün fazlası veya eksikliğinin oluşmasının önüne geçilmesi bekleniyor. – ADANA

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir